Emisie skleníkových plynov a emisné opatrenia

Emisie skleníkových plynov a emisné opatrenia
Emisie skleníkových plynov a emisné opatrenia

Ľuďmi spôsobené emisie skleníkových plynov zosilňujú v atmosfére skleníkový efekt, čo vedie k otepľovaniu planéty. Hlavným skleníkovým plynom je oxid uhličitý (CO2), ktorý k otepľovaniu prispieva približne zo 70 %. Jeho koncentrácia v atmosfére rastie predovšetkým kvôli spaľovaniu fosílnych palív, ale napríklad aj výrubu pralesov alebo výrobe ocele a cementu. Ďalším významným skleníkovým plynom je metán (CH4), ktorý do atmosféry uniká hlavne pri ťažbe fosílnych palív a chovu dobytka. K skleníkovým plynom patrí aj oxid dusný (vznikajúci najmä pri používaní umelých dusíkatých hnojív) ⁠a rad synteticky vyrábaných fluórovaných plynov.

K zastaveniu klimatickej zmeny je kľúčové dosiahnuť celosvetovo tzv. klimatickú neutralitu – teda stav, keď ľudstvo už svojou činnosťou nebude pridávať do atmosféry žiadne skleníkové plyny.

Emisie skleníkových plynov a emisné opatrenia