Téma: Emisie skleníkových plynov

Skleníkové plyny sa dostávajú do atmosféry spaľovaním fosílnych palív a ďalšími procesmi, ako napríklad produkciou cementu, pestovaním ryže či chovom dobytka.

explainery (1)

Naše explainery k téme. Vysvetľujeme dôležité otázky a dávame ich do súvislostí.

infografiky (3)

Naše infografiky týkajúce se témy. Na stránke grafiky vždy nájdete zdroj dát aj podrobnejšie informácie.

datasety (1)

Naše datasety vzťahujúce sa k téme. Typicky kombinujeme viacero zdrojov a vysvetľujeme, ako presne z nich vychádzajú naše infografiky.