Ako používať naše materiály

Veríme, že voľné šírenie informácií a kultivácia verejnej debaty pomáhajú politikom, inštitúciám, firmám aj jednotlivcom robiť správne rozhodnutia. Preto poskytujeme všetky naše materiály na stiahnutie, ďalšie spracovanie a šírenie.

Ako môžem použiť infografiky a dáta z Faktov o klíme?

Emisie skleníkových plynov na Slovensku podľa sektorov
Ukážka použitia infografiky z webu Fakty o klíme. Infografika Emisie skleníkových plynov na Slovensku podľa sektorov od autora Fakty o klíme, licencované pod CC BY 4.0.

Všetka naša práca je zverejnená pod licenciou Creative Commons Uvedenie Autora 4.0 Medzinárodný (CC BY 4.0). V krátkosti, táto licencia vám umožňuje naše dielo

  • zdieľať, t. j. vyhotovovať jeho rozmnoženiny a rozširovať ho na akomkoľvek médiu alebo v akomkoľvek formáte,
  • upravovať, t. j. nanovo ho usporadúvať, transformovať a vychádzať z neho na akýkoľvek účel, a to aj na obchodný;

za podmienky uvedenia zdroja, tzn. uviesť nás ako autorov diela, uviesť odkaz na naše stránky, názov licencie a odkaz na jej znenie a vyznačiť prípadné zmeny v infografike alebo texte. Tieto informácie môžu mať rôznu vizuálnu podobu v závislosti na médiu (napr. webová stránka, novinový článok), musia však byť za každých okolností zreteľne uvedené.

Pri každom použití našej infografiky či našich dát odkazujte na stránku konkrétnej infografiky nebo datasetu, nie priamo na obrázok. Správne je teda napr. „Infografika Emisie skleníkových plynov na Slovensku podľa sektorov od autora Fakty o klíme, licencované pod CC BY 4.0.“, viď aj ilustračný obrázok s ukážkou citácie infografiky.

Citáciu si môžete aj nechať vygenerovať priamo na stránke každej infografiky alebo datasetu kliknutím na ikonu zdieľania (so symbolom </>) v sekcii „Zdieľanie a licencia“.

Emisie skleníkových plynov na Slovensku podľa sektorov
Ukážka použitia infografiky z webu Fakty o klíme. Infografika Emisie skleníkových plynov na Slovensku podľa sektorov od autora Fakty o klíme, licencované pod CC BY 4.0.

V akom formáte stiahnuť naše infografiky

Pri každej našej infografike nájdete tlačidlo na stiahnutie. Môžete si vybrať z vektorových formátov (PDF či SVG) a rastrového formátu (PNG v rôznych veľkostiach).

  • Ak chcete použiť infografiku tak, ako je (napríklad na webe, vložiť do textového dokumentu alebo poslať priateľom emailom), stiahnite si súbor PNG.
  • Ak chcete infografiku ďalej upravovať, stiahnite si ju vo formáte SVG alebo PDF a následne otvorte vo vektorovom editore, napríklad Inkscape či Adobe Illustrator.
  • Ak si chcete infografiku vytlačiť, stiahnite si súbor PDF.

V akom formáte stiahnuť naše podkladové dáta

Pri každej našej infografike sú k dispozícii aj podkladová dáta.

  • Tlačidlo „Náš dataset“ pri infografikách odkazuje na našu stránku so spracovanými dátami, ich popisom a ďalšími odkazmi na zdrojové dáta.
  • Tlačidlo „Naša tabuľka s dátami“ pri infografikách a datasetoch odkazuje na nami vytvorenú tabuľku. Nami vytvorené a spracované dáta sú zverejnené pod licenciou CC BY 4.0, je teda možné si ich stiahnuť, upraviť a zverejniť pri uvedení zdroja a odkazu na licenciu. Vstupné dáta však často majú svoju vlastnú licenciu, ktorá je pri každom zdroji v tabuľke uvedená.
  • Tlačidlo „Zdrojové dáta“ pri infografikách a datasetoch odkazuje na pôvodné dáta zozbierané, vytvorené alebo spracované inými inštitúciami. Tieto dáta majú často vlastnú licenciu, ktorá je pri každom zdroji uvedená.

Ako nás kontaktovať?

Ak s nami chcete konzultovať použitie našich infografík či dát (napríklad na použitie v médiách), ozvite se nášmu tímu na e-mail info@faktyoklime.sk. Prípadne môžete kontaktovať priamo Ondráša Přibylu na ondras.pribyla@faktyoklime.sk alebo na tel. +420 775 988 882.

Ak hľadáte stručný popis projektu, pozrite se do sekcie O projekte.

Budeme radi, ak nám o použití našich materiálov dáte vedieť. Znalosť, ako sa naša práca používa, nám pomáha ďalej sa zlepšovať.