Fakty o zmene
klímy

Verejne dostupné infografiky, dáta a články

Sme tím nezávislých analytikov a expertov, ktorý sa snaží, aby diskusia o klimatických zmenách v našej krajine bola vecná, kultivovaná a založená na vedeckých poznatkoch a overených dátach.

Podporte nás Podcast 2050 [CZ] Odoberajte newsletter O projekte

Ak ste na našom webe prvýkrát a neviete, kde začať, môžete si pozrieť niektorú z úvodných infografík, ktoré uvádzame nižšie.

Ak pripravujete článok, diskusiu alebo rozhovor, naše materiály vám poskytnú aktuálne informácie a pomôžu vám získať prehľad. Aj ťažko zrozumiteľné problémy môžete vďaka našim infografikám prezentovať prehľadne a zrozumiteľne. Údaje čerpáme z overených a transparentných zdrojov, posúdenie ich faktickej správnosti sme urobili za vás.

Naše údaje a grafiky možno ľahko zdieľať, upravovať a šíriť. Ak naše materiály plánujete využiť, nezabudnite sa prosím zoznámiť s pravidlami na ich použitie. Ak máte záujem o bližšie informácie o projekte alebo o spolupráci, môžete nás kontaktovať.

Ako používať naše materiály Slovník pojmov

Oblasti, ktorým sa venujeme

Klimatická zmena je zložitý komplex navzájom previazaných javov. Údaje, s ktorými pracujeme, sa preto dotýkajú rôznych oblastí ľudskej činnosti - od ekonomiky cez politiku až po energetiku. Pre uľahčenie orientácie na webe triedime naše materiály do nižšie uvedených kategórií.

O našej práci

Robíme rešeršnú a analytickú prácu. Hľadáme v dátach to relevantné v záujme hlbšieho pochopenia klimatickej zmeny, jej dopadov a nachádzania možných riešení. Pri tomto sa zároveň zameriavame na slovenský kontext a slovenskú spoločnosť.

Komunikujeme smerom ku kľúčovým skupinám. Tvoríme dátové vizualizácie, články, podcasty a prednášky pre laickú verejnosť, ako aj pre médiá či firemnú a verejnú sféru.

Usilujeme sa o

  • Prehľadné a všetkým dostupné informácie o klimatickej zmene a možných cestách k bezemisnej spoločnosti
  • Politické rozhodnutia zakotvené v dátach a dôkladne spracovaných analýzach
  • Vzdelanú a informovanú spoločnosť, kultivovanú verejnú debatu a kvalitné spravodajstvo

Ocenenia

Cena za komunikáciu klimatickej zmeny (2020) od Českej učenej spoločnosti a OSN
Prvá cena v akcelerátore Climate Challenge (2020)
Cena AFO Olomouc za významný prínos popularizácii vedy (2022)

Kto využíva naše materiály

Naše infografiky a texty využívajú slovenské i zahraničné inštitúcie, spravodajské portály, konzultačné spoločnosti, školy a ďalší aktéri.

SME Seznam Zprávy iRozhlas Respekt
PwC McKinsey Deloitte