Fakty o zmene
klímy

Verejne dostupné
infografiky a datasety

Zhromažďujeme dáta o klíme a klimatickej zmene, ktoré poskytujú vedecké inštitúcie (SHMÚ, NASA, Eurostat a iné) a vytvárame z nich infografiky určené pre ďalšie použitie.

Podporte nás Aktuality O projekte

Projekt Fakty o klíme nie je určený len pre odbornú verejnosť, ale pre každého so záujmom o tému klimatickej zmeny. Ak ste na našom webe prvýkrát a neviete, kde začať, môžete si pozrieť niektorú z úvodných infografík, ktoré uvádzame nižšie.

Ak chcete zostať informovaní o novinkách, môžete sledovať náš newsletter alebo Twitter. Kvalitnú verejnú diskusiu o klimatických zmenách a projekt Fakty o klíme môžete tiež podporiť finančne alebo používaním a zdieľaním našich infografík a dát.

Newsletter Twitter Slovník pojmov

Texty a grafiky projektu Fakty o klíme je možné použiť ako materiál pre prípravu rôznych vzdelávacích aktivít. Pri práci sa snažíme nerezignovať na vedeckú presnosť a komplexnosť, preto použitie našich textov a grafík odporúčame pre vyššie ročníky ZŠ alebo na SŠ a VŠ. Ak náš web navštevujete prvýkrát a neviete, kde začať, môžete si pozrieť niektoré z infografík, ktoré vidíte nižšie

Slovník pojmov Ako používať naše materiály

Ak pripravujete článok, diskusiu alebo rozhovor, naše materiály vám poskytnú aktuálne informácie a pomôžu vám získať prehľad. Aj ťažko zrozumiteľné problémy môžete vďaka našim infografikám prezentovať prehľadne a zrozumiteľne. Údaje čerpáme z overených a transparentných zdrojov, posúdenie ich faktickej správnosti sme urobili za vás.

Naše údaje a grafiky možno ľahko zdieľať, upravovať a šíriť. Ak naše materiály plánujete využiť, nezabudnite sa prosím zoznámiť s pravidlami na ich použitie. Ak máte záujem o bližšie informácie o projekte alebo o spolupráci, môžete nás kontaktovať.

Ako používať naše materiály Slovník pojmov

Najnovšie materiály

Zaujímajú vás naše novinky? V tejto sekcii vždy nájdete naše najnovšie infografiky, zhrnutia štúdií a datasety. Úplný zoznam noviniek a aktualít nájdete aj v prehľade na samostatnej stránke.

Oblasti, ktorým sa venujeme

Klimatická zmena je zložitý komplex navzájom previazaných javov. Údaje, s ktorými pracujeme, sa preto dotýkajú rôznych oblastí ľudskej činnosti - od ekonomiky cez politiku až po energetiku. Pre uľahčenie orientácie na webe triedime naše materiály do nižšie uvedených kategórií.

Priemerná globálna teplota vzduchu od začiatku priemyselnej revolúcie, teda za posledných 200 rokov, stúpla o zhruba 1 °C. Na Slovensku od začiatku meraní v roku 1881 vzrástla už o 1,8 °C. Koncentrácia CO2 dosahuje vyšších hodnôt než kedykoľvek počas existencie rodu Homo sapiens.

Sektor elektroenergetiky je celosvetovo najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov (v roku 2017 tvoril cca 40 % emisií CO2 a cca 25 % emisií všetkých skleníkových plynov meraných v CO2eq). Svojím dopadom výrazne presahuje poľnohospodárstvo, spaľovanie fosílnych palív v doprave a v priemysle alebo produkciu cementu. V rámci elektroenergetiky viac ako 70 % emisií pochádza z uhlia, cez 20 % zo zemného plynu a asi 5 % tvoria deriváty ropy.

Budúci vývoj klímy závisí do veľkej miery na tom, ako sa budú ďalej vyvíjať emisie skleníkových plynov alebo odlesňovanie. Pre porovnanie možných budúcností slúžia emisné scenáre RCP. Zároveň väčšia zmena klímy prináša väčšie riziká a pri prekročení bodov zlomu aj možnosť kolapsu niektorých ekosystémov a klimatických systémov.

Mitigačné opatrenia smerujú k zmierneniu klimatickej zmeny – ide predovšetkým o snahy o obmedzenie emisií skleníkových plynov pomocou uhlíkovej dane, emisných povoleniek alebo nahradenie uhoľných elektrární inými zdrojami energie (tzv. uhoľný phase-out). Adaptačné opatrenia smerujú k prispôsobeniu spoločnosti klimatickým zmenám – typicky môže ísť o zmeny pestovania plodín alebo opatrenia na udržovanie vody v krajine.“

O nás a našej práci

Cieľom projektu Fakty o klíme je skvalitniť verejnú diskusiu v problematike klimatickej zmeny. Snažíme sa širokej verejnosti prinášať zrozumiteľné informácie a prispieť nielen k lepšiemu pochopeniu, ale tiež k lepšiemu rozhodovaniu v oblasti politík, ktoré by mali byť založené na aktuálnych a overených údajoch.

Diskusia o klimatickej zmene je komplikovaná a nie je imúnna voči nepresným informáciám. Naším cieľom je upútať pozornosť na dôležité témy a chceme stavať mosty medzi vedcami a ľuďmi, ktorých sa zmeny klímy týkajú – nami všetkými.

Sme tím profesionálov pôsobiacich v rôznych odboroch od prírodovedy cez informatiku, ekonomiku, pedagogiku či komunikáciu. Pracujeme na dobrovoľníckej báze a financie na prevádzku získavame od darcov; nepracujeme na objednávku žiadnej inštitúcie, firiem ani iných organizácií. Pri našej činnosti komunikujeme s politikmi, energetickými firmami aj aktivistickými hnutiami. Fakty o klíme sú však nezávislý projekt, ktorý môže podporiť každý.

Climate-KIC logo Climate Challenge logo

V roku 2020 sme zvíťazili v akceleračnom programe Climate Challenge organizovanom sieťou podnikateľských inkubátorov Impact Hub. V rámci toho náš projekt podporila európska iniciatíva Climate-KIC, ktorá hľadá inovatívne riešenia na klimatickú krízu.