Téma: Energetika

Sektor elektroenergetiky je celosvetovo najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov (v roku 2017 tvoril cca 40 % emisií CO2 a cca 25 % emisií všetkých skleníkových plynov meraných v CO2eq). Svojím dopadom výrazne presahuje poľnohospodárstvo, spaľovanie fosílnych palív v doprave a v priemysle alebo produkciu cementu. V rámci elektroenergetiky viac ako 70 % emisií pochádza z uhlia, cez 20 % zo zemného plynu a asi 5 % tvoria deriváty ropy.

infografiky (5)

Naše infografiky týkajúce se témy. Na stránke grafiky vždy nájdete zdroj dát aj podrobnejšie informácie.

štúdie a rešerše (2)

Naše rešerše a zhrnutia štúdií týkajúcich sa témy. Pri štúdiách uvádzame, prečo je daná štúdia dôležitá a aké sú jej hlavné závery.