Rešerš: Štúdie transformácie energetiky

Štúdií skúmajúcich transformáciu energetiky je veľa a prístupov, ako takéto štúdie spracovávať, je taktiež nemalé množstvo. Táto rešerš ponúka prehľadné zhrnutie kľúčových štúdií v oblasti energetiky týkajúcich sa Slovenskej republiky. Štúdie sú zoradené chronologicky od najnovšej po najstaršiu.

Publikácie Inštitútu environmentálnej politiky

2014 – 2021

Spracovateľ
Inštitút environmentálnej politiky
Časový horizont

Potenciál podpory obnovy rodinných domov

Január 2021

Spracovateľ
Budovy pre budúcnosť
Časový horizont

Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE

Január 2021

Spracovateľ
ENERGIA-Jarás, s.r.o.
Časový horizont

Decarbonization of Eastern Europe’s Energy Mix Key to Higher EU Climate Goals

November 2020

Spracovateľ
BloombergNEF, Bloomberg Philanthropies
Časový horizont
2030

Energetická chudoba na Slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky

Jún 2020

Spracovateľ
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV
Časový horizont

The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-carbon Regional Transition: The Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra

2020

Spracovateľ
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV

Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky

2020

Spracovateľ
Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská agentúra životného prostredia
Časový horizont

Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030

December 2019

Spracovateľ
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries

December 2019

Spracovateľ
Stanford University
Časový horizont
2050

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy

2018

Spracovateľ
Ministerstvo životného prostredia
Časový horizont
2030

Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power Sector

November 2017

Spracovateľ
Lappeenranta University of Technology, Energy Watch Group
Časový horizont
2030 až 2050
Štúdia Publikovaná Spracovateľ Časový horizont Odkaz
Publikácie Inštitútu environmentálnej politiky 2014 – 2021 Inštitút environmentálnej politiky Zdroj
Potenciál podpory obnovy rodinných domov Január 2021 Budovy pre budúcnosť Zdroj
Štúdia v oblasti zelenej ekonomiky a novej lokálnej energetiky s vplyvom na zlepšenie klimatickej situácie v Slovenskej republike so zameraním sa na obnovu nemocníc s využitím OZE Január 2021 ENERGIA-Jarás, s.r.o. Zdroj
Decarbonization of Eastern Europe’s Energy Mix Key to Higher EU Climate Goals November 2020 BloombergNEF, Bloomberg Philanthropies 2030 Zdroj
Energetická chudoba na Slovensku 2020: od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky Jún 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV Zdroj
The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-carbon Regional Transition: The Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV Zdroj
Scenáre pre prírodu Slovenska. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050: Alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky 2020 Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská agentúra životného prostredia Zdroj
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 December 2019 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zdroj
Impacts of Green New Deal Energy Plans on Grid Stability, Costs, Jobs, Health, and Climate in 143 Countries December 2019 Stanford University 2050 Zdroj
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy 2018 Ministerstvo životného prostredia 2030 Zdroj
Global Energy System based on 100% Renewable Energy – Power Sector November 2017 Lappeenranta University of Technology, Energy Watch Group 2030 až 2050 Zdroj

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: