Rešerš: Emisné záväzky štátov

Európska únia a 195 ďalších signatárov Parížskej dohody predložili svoje národné záväzky na zníženie emisií skleníkových plynov na svojom území. Väčšina krajín deklarovala dlhodobejšie záväzky nad rámec týchto národných záväzkov, zvyčajne zamerané na rok 2030, najčastejšie na nulové čisté emisie (net-zero) v roku 2050. Medzi krajiny, ktoré zatiaľ nevyhlásili termín nulových čistých emisií, patria Irán a Mexiko.

Prehľad zahŕňa Európsku úniu a všetky krajiny, ktorých podiel na celosvetových emisiách CO2 prekročil 1 % v roku 2018.1 Záväzky čistej nuly v niektorých prípadoch znamenajú uhlíkovú neutralitu (zahŕňajúcu emisie CO2), v iných klimatickú neutralitu (zahŕňajúcu emisie všetkých skleníkových plynov). Okrem národne stanovených príspevkov (Nationally Determined Contributions, NDCs) nájdete v odkazoch aj národné profily na webe Climate Action Tracker (CAT) a ďalšie zdroje informácií. Záväzky sa neustále menia, preto sme pre prehľadnosť ku každému zdroju pridali dátum poslednej aktualizácie, ktorý sa zobrazí po nabehnutí na ikonu zdroja.

Vlajka štátu či územia: Čína Čína

29,95 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2060

Záväzok do roku 2030: −65 % emisií na jednotku HDP v porovnaní 2005

Vlajka štátu či územia: USA USA

13,69 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie)

Vlajka štátu či územia: EÚ 27 EÚ 27

8,15 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −55 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie)

Vlajka štátu či územia: India India

6,67 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2070

Záväzok do roku 2030: −45 % emisií na jednotku HDP v porovnaní s 2005

Ostatné záväzky: 50 % elektriny z nefosílnych zdrojov do roku 2030

Vlajka štátu či územia: Rusko Rusko

4,75 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2060

Záväzok do roku 2030: −30 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie)

Vlajka štátu či územia: Japonsko Japonsko

3,12 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −46 % ročných emisií v porovnaní s 2013 (vrchol produkcie)

Vlajka štátu či územia: Južná Kórea Južná Kórea

1,81 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −40 % ročných emisií v porovnaní s 2018

Vlajka štátu či územia: Irán Irán

1,76 % svetových emisií SP

Záväzok do roku 2030: Neratifikované; −4 % ročných emisií oproti statusu quo

Vlajka štátu či územia: Indonézia Indonézia

1,61 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2060

Záväzok do roku 2030: −31,89 % ročných emisií oproti statusu quo, koniec nelegálnej ťažby dreva

Podmienený cieľ : −43,20 % ročných emisií oproti statusu quo

Vlajka štátu či územia: Saudská Arábia Saudská Arábia

1,57 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2060

Záväzok do roku 2030: −278 Mt CO2eq oproti statusu quo; zodpovedá −19 % až +24 % zmene emisií v porovnaní s 2019

Vlajka štátu či územia: Kanada Kanada

1,67 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −40 % až −45 % ročných emisií v porovnaní s 2005

Vlajka štátu či územia: Mexiko Mexiko

1,33 % svetových emisií SP

Záväzok do roku 2030: −35 % ročných emisií

Podmienený cieľ : −40 % ročných emisií

Vlajka štátu či územia: Brazília Brazília

1,27 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie)

Vlajka štátu či územia: Juhoafrická republika Juhoafrická republika

1,22 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: 350 – 420 Mt CO2eq v 2030; čo zodpovedá 18 – 31 % zníženiu v porovnaní s 2010

Vlajka štátu či územia: Turecko Turecko

1,12 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2053

Záväzok do roku 2030: −41 % ročných emisií v porovnaní s 2012

Vlajka štátu či územia: Austrália Austrália

1,08 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −43 % ročných emisií v porovnaní s 2005

Vlajka štátu či územia: Veľká Británia Veľká Británia

1,0 % svetových emisií SP

Net-zero v roku 2050

Záväzok do roku 2030: −68 % (minimálne) ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie)

Ostatné krajiny s emisnými záväzkami

8,76 % svetových emisií SP

Štát či zoskupenie Podiel na svetových emisiách Net-zero Záväzok 2030 Ostatné záväzky Odkazy
Vlajka štátu či územia: Čína Čína 29,95 % 2060 −65 % emisií na jednotku HDP v porovnaní 2005 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: USA USA 13,69 % 2050 −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie) NDC CAT
Vlajka štátu či územia: EÚ 27 EÚ 27 8,15 % 2050 −55 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) NDC CAT
Vlajka štátu či územia: India India 6,67 % 2070 −45 % emisií na jednotku HDP v porovnaní s 2005 50 % elektriny z nefosílnych zdrojov do roku 2030 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Rusko Rusko 4,75 % 2060 −30 % ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Japonsko Japonsko 3,12 % 2050 −46 % ročných emisií v porovnaní s 2013 (vrchol produkcie) NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Južná Kórea Južná Kórea 1,81 % 2050 −40 % ročných emisií v porovnaní s 2018 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Irán Irán 1,76 % Neratifikované; −4 % ročných emisií oproti statusu quo CATINDCGEA
Vlajka štátu či územia: Indonézia Indonézia 1,61 % 2060 −31,89 % ročných emisií oproti statusu quo, koniec nelegálnej ťažby dreva Podmienený cieľ : −43,20 % ročných emisií oproti statusu quo NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Saudská Arábia Saudská Arábia 1,57 % 2060 −278 Mt CO2eq oproti statusu quo; zodpovedá −19 % až +24 % zmene emisií v porovnaní s 2019 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Kanada Kanada 1,67 % 2050 −40 % až −45 % ročných emisií v porovnaní s 2005 NDC CATPrehlásenie
Vlajka štátu či územia: Mexiko Mexiko 1,33 % −35 % ročných emisií Podmienený cieľ : −40 % ročných emisií NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Brazília Brazília 1,27 % 2050 −50 % ročných emisií v porovnaní s 2005 (vrchol produkcie) NDC CATReuters
Vlajka štátu či územia: Juhoafrická republika Juhoafrická republika 1,22 % 2050 350 – 420 Mt CO2eq v 2030; čo zodpovedá 18 – 31 % zníženiu v porovnaní s 2010 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Turecko Turecko 1,12 % 2053 −41 % ročných emisií v porovnaní s 2012 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Austrália Austrália 1,08 % 2050 −43 % ročných emisií v porovnaní s 2005 NDC CAT
Vlajka štátu či územia: Veľká Británia Veľká Británia 1,0 % 2050 −68 % (minimálne) ročných emisií v porovnaní s 1990 (vrchol produkcie) NDC CAT
Ostatné krajiny s emisnými záväzkami 8,76 %

Poznámky

  1. Zdrojom dát o emisiách je databáza EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisná databáza pre globálny výskum atmosféry) prevádzkovaná Európskou agentúrou pre životné prostredie. ↩︎

Súvisiace infografiky a štúdie

Zaujala vás naša práca? Preskúmajte ďalšie súvisiace infografiky a štúdie: