Téma: Adaptačné a mitigačné opatrenia

Mitigačné opatrenia smerujú k zmierneniu klimatickej zmeny – ide predovšetkým o snahy o obmedzenie emisií skleníkových plynov pomocou uhlíkovej dane, emisných povoleniek alebo nahradenie uhoľných elektrární inými zdrojami energie (tzv. uhoľný phase-out). Adaptačné opatrenia smerujú k prispôsobeniu spoločnosti klimatickým zmenám – typicky môže ísť o zmeny pestovania plodín alebo opatrenia na udržovanie vody v krajine.“

explainery (1)

Naše explainery k téme. Vysvetľujeme dôležité otázky a dávame ich do súvislostí.

infografiky (3)

Naše infografiky týkajúce se témy. Na stránke grafiky vždy nájdete zdroj dát aj podrobnejšie informácie.

štúdie a rešerše (2)

Naše rešerše a zhrnutia štúdií týkajúcich sa témy. Pri štúdiách uvádzame, prečo je daná štúdia dôležitá a aké sú jej hlavné závery.