Téma: Klimatické ukazovatele

Priemerná globálna teplota vzduchu od začiatku priemyselnej revolúcie, teda za posledných 200 rokov, stúpla o zhruba 1 °C. Na Slovensku od začiatku meraní v roku 1881 vzrástla už o 1,8 °C. Koncentrácia CO2 dosahuje vyšších hodnôt než kedykoľvek počas existencie rodu Homo sapiens.

infografiky (7)

Naše infografiky týkajúce se témy. Na stránke grafiky vždy nájdete zdroj dát aj podrobnejšie informácie.

štúdie a rešerše (1)

Naše rešerše a zhrnutia štúdií týkajúcich sa témy. Pri štúdiách uvádzame, prečo je daná štúdia dôležitá a aké sú jej hlavné závery.

datasety (1)

Naše datasety vzťahujúce sa k téme. Typicky kombinujeme viacero zdrojov a vysvetľujeme, ako presne z nich vychádzajú naše infografiky.