Téma: Budúcnosť, scenáre vývoja

Budúci vývoj klímy závisí do veľkej miery na tom, ako sa budú ďalej vyvíjať emisie skleníkových plynov alebo odlesňovanie. Pre porovnanie možných budúcností slúžia emisné scenáre RCP. Zároveň väčšia zmena klímy prináša väčšie riziká a pri prekročení bodov zlomu aj možnosť kolapsu niektorých ekosystémov a klimatických systémov.

infografiky (4)

Naše infografiky týkajúce se témy. Na stránke grafiky vždy nájdete zdroj dát aj podrobnejšie informácie.